Shopping cart

Trang web chính thức của sinh viên nước ngoài để học tại Liên bang Nga với giáo dục được trả lương, hiện đang bị nhầm lẫn với hơn 7000 chương trình với giá bắt đầu từ 1500 đô la mỗi năm

Trang web này là chính thức và không có học bổng và chỉ cung cấp các chương trình trả phí

View More

Current

We found 1 News And Events available for you.

Chúng tôi tự hào

You don't have to struggle alone, you've got our assistance and help

9343

Học sinh ghi danh

6215

Tổng số các khóa học

120

Trường đại học

10300k

Người theo dõi nước ngoài

“ Student ”

Isaque De Oliveira Ferreira

Thể Chế Baltic Liên Bang Đại Học

You can be your own Guiding star with our help